Časovač - mechanická spínacia zásuvka

5,00 €

ES-SH-01

Mechanická programovateľná spínacia zásuvka slúži k spínaniu napájacej siete 230 V~ v požadovanom čase.  Minimálne nastaviteľný čas je 30 minút.

Mechanická programovateľná spínacia zásuvka slúži k spínaniu napájacej siete 230 V~ v požadovanom čase.  Minimálne nastaviteľný čas je 30 minút.

Technická špecifikácia:

Spínané napätie   230 V~, 50 Hz
Teplota prostredia   -10 °C až +50 °C
Presnosť pri spínaní 30 min.   ±5 s 
Presnosť pri spínaní 6 hod.   ±1 min
Maximálna záťaž zopnutia   16 (2) A, 3 680 W 
Celková presnosť časovača   ±5 min
Presnosť pri spínaní 1 hod.   ±10 s  Krytie:   IP20

Nastavenie aktuálneho času:

Aktuálny čas nastavte otočením disku v smere hodinových ručičiek tak, že aktuálna hodina a minúty budú v pravom hornom  rohu (kam  ukazuje  šípka). Minúty je možné nastavovať len po 30 minútach (jeden dielik = 30 minút).

Vytvorenie požadovaného spínacieho programu 

1. Vytlačte dieliky (segmenty), ktoré sú po obvode otáčacieho disku, smerom hore. Jeden vysunutý dielik vypne zásuvku na dobu 30 minút (2 dieliky = 1 hodina).
2. Prepínač na bočnej strane spínacej zásuvky prepnite do polohy dole. - spínacia zásuvka pracuje podľa programu.
3. Pripojte spínaciu zásuvku k napájacej sieti 230 V~/50 Hz.
4. Do zásuvky zasuňte vidlicu napájacieho vodiča spotrebiča.
Prepínač na bočnej strane spínacej zásuvky slúži k prepínaniu:
Poloha hore - spínacia zásuvka je stále zapnutá bez ohľadu na program.
Poloha dole - spínacia zásuvka pracuje podľa programu.

 Upozornenie
•  Indukčná záťaž maximálne 2 A.
•  Spínaciu zásuvku nerozoberajte.
•  Spínaciu zásuvku používajte v suchých vnútorných priestoroch.
•  Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na nich nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadne použitia spotrebiča  osobou zodpovednou za jej bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa nebudú so  spotrebičom hrať.

Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie a pohodu.

Potrebujete poradiť s produktom ? Napíšte nám a my Vám radi poradíme.

 Napíšte nám

Hodnotenie 
Ověřený zákazník
30.08.2018

Ověřený zákazník

Celkové hodnocení:
Funguje ako má. Som spokojný

Tato recence byla napsána prostřednictví nákupního rádce Heureka.cz

Napíšte svoju recenziu

Napíšte svoju recenziu

Podobné produkty