V roku 2018 spoločnosť Leapin' Leachies vyvinula svoju prvú receptúru krmiva pre gekóny. 

Leapin Leachies